جهت تبلیغات در واتساپ به شماره 09301131359 پیام دهید.

تعرفه تبلیغات در سایت بای مهر به شرح ذیل می باشد:

تبلیغات آموزش ها :

با توجه به اینکه یک تیم بسیار قوی در حال کار کردن در این سایت می باشد و بیشتر آموزش ها در صفحات اول تا سوم می باشد تعرفه فقط به صورت تلفنی داده می شود و فقط به آموزشگاه های معتبر داده می شود. 

تبلیغات رپورتاژ متنی :

هزینه تبلیغات رپورتاژ مبلغ 550هزار تومان با 3 لینک می باشد و به صورت دائم در سایت بای مهر درج می شود. تبلیغات رپورتاژ حتما می بایست با سایت مرتبط باشد. زمان گذاشتن رپورتاژ متنی شما بعد از تحویل به تیم پشتیبانی 24 تا 72 ساعت بعد انتشار داده می شود. برای رزرو تبلیغات روی لینک زیر کلیک کنید. 

درصورتی که سایت مرتبط باشد مبلغ 750 هزار تومان می باشد.

 

تبلیغات بنری :

تبلیغات بنری در سایت بای مهر: کنار برگه مقالات 5 بنر قرار می گیرد که به ترتیب A1 تا A5 می باشد. مانند تصویر زیرمیباشد:

تبلیغات سایت

تعرفه تبلیغات بنری به شرح ذیل می باشد: 

نوع بنر  یک ماه سه ماه  سایت غیر مرتبط سایت مرتبط
A1   900 هزار تومان   2 میلون و 200 هزار تومان  طبق تعرفه  30 درصد افزایش قیمت 
A2  900 هزار تومان  2 میلون و 200 هزار تومان طبق تعرفه  30 درصد افزایش قیمت 
A3  900 هزار تومان  2 میلون و 200 هزار تومان طبق تعرفه  30 درصد افزایش قیمت 
A4  900 هزار تومان  2 میلون و 200 هزار تومان طبق تعرفه  30 درصد افزایش قیمت 
A5 900 هزار تومان  2 میلون و 200 هزار تومان طبق تعرفه  30 درصد افزایش قیمت 

تبلیغات در متن مقالات :

بیشتر مقالات سایت بای مهر در رتبه های 1 تا 3 صفحه اول می باشد و شما می توانید از دو طریق در بین متن مقالات تبلیغ کنید .

تبلیغات متنی در مقالات  تمام مقالات : ماهانه 12 میلیون  5 مقاله برتر : 1 میلیون تومان 
تبلیغات بنری در مقالات  تمام مقالات : ماهانه 10 میلیون تومان  5 مقاله برتر : 1 میلیون